We starten 17 februari weer! Zie cursusaanbod.

DogPlaza Twente Hondenschool » Corona maatregelen

Corona maatregelen

Regels zijn versoepeld voor buitensporten dus we gaan lekker door met onze groepslessen. Nog steeds in klein groepsverband omdat we je dan beter kunnen begeleiden.

 

Geldig blijft:

Ben je, of is een van de thuiswonende gezinsleden verkouden? Bel of mail ons maar kom niet naar les. Heb je griepverschijnselen of verhoging/koorts? Kom niet naar les en informeer ons. 

Regels:

  • Zowel buiten de velden als op de velden dient iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
  • Begeleiders die meekomen als toeschouwer mogen op de daarvoor bestemde plaatsen zitten met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar
  • We lessen in groepjes volgens de huidige RIVM regels

Aankomst/vertrek:

  • Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de les naar de velden 
  • Laat je hond niet uit in de omgeving van de leslocatie
  • Volg de aanwijzingen van de trainers, zij wijzen jouw plaats aan
  • Ga het veld op zodra je geroepen wordt en af als je voldoende (1,5 meter) afstand tot elkaar kunt houden

Tijdens de les:

  • Je mag je alleen in de speciale door ons aangewezen zone bewegen. Zo voorkomen wij de overschrijding van de 1,5 meter afstand
  • Volg steeds de aanwijzingen van de trainer op voor ieders veiligheid

Door ons aan de nieuwe hierboven en hieronder al bestaande genoemde maatregelen te houden zorgen we er samen voor het Corona virus niet te verspreiden. 


Maatregelen die we al hanteerden en nog gelden;

Het gezin waarin de pup opgroeit is welkom bij de cursus. Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen aan de zijkant plaatsnemen onder toezicht van een volwassene.

Begeleiders die meekomen maar niet met de hond trainen krijgen een plek toegewezen waar ze kunnen kijken en luisteren.

Wees alert op verschijnselen van verkoudheid of griep (hoesten, niezen, loopneus, keelpijn) en meld je bij twijfel tijdig af via de mail (info@dogplaza.nl) of app (0610700586).

Ook wanneer een gezinslid verkoudheidsklachten heeft, graag even contact voor je naar de lessen komt. Dit om risico op besmetting in te dammen..

Uiteraard volgen wij het nieuws van het RIVM over het Coronavirus en blijven we onze cursisten informeren via onze site. 

Wij vertrouwen er op dat iedereen voor zichzelf de adviezen van de RIVM serieus neemt.